Laat uw persoonlijkheid voor u werken!

persoonlijkheid ontwikkeling levensloop vormgeven doelen bereiken

Trainingen


DISC-persoonlijkheidsprofiel


Voordat u aan de slag gaat met een van de trainingen, starten we met uw Persoonlijkheidsprofiel. Tijdens deze basissessie wordt gebruik gemaakt van het wetenschappelijk ontwikkeld DISC-instrument. De letters D-I-S-C staan voor vier basis gedragsstijlen van een mens.
Het gedrag waar u onbewust voor kiest wordt gevormd door:
  • De keuze om u eerder te richten op taken dan op mensen.
  • De houding die u aanneemt door de vrijheid die u ervaart in een bepaalde omgeving.
Met het DISC-profiel krijgt u dus meer zicht op uw eigen gedrag om dit vervolgens te kunnen omzetten naar bewust gedrag.

Vervolgtrainingen
Nadat u de basissessie Persoonlijkheidsprofiel heeft doorlopen, zijn er vier trainingen beschikbaar: DISC & persoonlijk life-plan, DISC & partners, DISC & Ouder-communicatie, DISC & teamtraning.

DISC & persoonlijk life-plan


Enkele persoonlijke vragen waar u antwoord op zult ontwikkelen:

"Hoe haal ik het beste uit mijn leven?"
"Waar ben ik nou echt goed in?"
"Ik geef graag aan anderen, maar hoe geef ik aan mijzelf?"

In 5 gesprekken ontwikkelt u antwoorden op deze vragen.
Op belangrijke terreinen van uw leven krijgt u zicht op uw talenten, uw sterke kanten en maakt u een concreet en persoonlijk levensplan voor nu en in de toekomst.

DISC & partners


Het zijn de kleine dagelijkse dingen die relaties hechter maken of uit elkaar drijven.

Partnerschap is samenwerken in teamverband op het hoogste niveau.
Een cursus voor partners die elkaar beter willen leren begrijpen.

Motion Consultancy leert u vanuit de DISC beter zicht op elkaars persoonlijkheid te krijgen.

DISC & Ouder-communicatie


Als ouder en opvoeder wenst u het beste voor uw kind.

U wilt hem of haar op een gezonde manier helpen volwassen te worden.
Hoe kan ik hem/haar hier effectief in begeleiden? Hoe kan ik beter met het kind communiceren?

Tijdens de training wordt de link gelegd van uw DISC-profiel naar het profiel van uw kind.
U wordt in uw begeleiding gestimuleerd om de volledige persoonlijkheid van het kind tot uiting te laten komen.

DISC & teamtraning


Succes of mislukking van een team wordt naast de individuele persoonlijke gedragsstijl ook bepaald door de interactie tussen de teamleden.

De DISC-training beperkt conflicten in het team, doordat u individuele verschillen leert begrijpen, respecteren en waarderen.

Kijk hier voor de prijzen of neem contact op via e-mail of telefoon voor een vrijblijvende offerte op maat.
Disclaimer | Webmaster


© 2015 Motion Consultancy. Alle rechten voorbehouden.